Ford Focus

Kombiinstrumentet lever sitt eget liv/Fungerar inte alls

Pris: 1995:- inkl. moms

Ford Mustang

Någon/Några mätare fungerar inte

Pris: fr. 1500:- inkl. moms

Pris för byte av samtliga mätarnålsmotorer: 3500 kr inkl. moms