MOTOROPTIMERING

MER KRAFT | LÄGRE BRÄNSLEFÖRBRUKNING | MER KÖRGLÄDJE

Vad är en motoroptimering?

Med hjälp av avancerad utrustning läser man ut bilens mjukvara. Därefter går vi igenom din mjukvara och gör de ändringar som krävs. På nyare bilar är det oftast ett hundratals olika mappar som ändras. Hela optimeringen tar från 4-5 timmar att genomföra. Vi anpassar mjukvaran efter dina krav och din setup på bilen, och kan även göra mjukvara för utbytta delar som tex större spridare, turbo osv.

Att optimera innebär att vi förbättrar motorns prestanda. Resultatet blir en motor som både går bättre och mer ekonomiskt. På köpet får du en bil som orkar mer! Vi felsöker alltid din bil före och efter samt loggar ett flertal viktiga värden för att säkerställa att allting fungerar som det ska!

NXT performance motoroptimering steg 1

Steg 1

Steg 1

Anpassad mjukvara som oftast inte kräver byte av någon hårdvara

Steg 1 är vår mest populära motoroptimering. Detta omfattar enbart mjukvara som anpassas för mer effekt och högre vridmoment. Vi ändrar mjukvaran manuellt för att hitta just det optimala läget för din bil och ditt behov. Detta resulterar i en bil som går betydligt mycket bättre. Denna typ av motoroptimering passar bäst för den som är ute efter mer kraft i sin bil utan att behöva göra några fysiska ändringar. Steg 1 tar ca 4-5 timmar att utföra beroende på bil.

Steg 2

Anpassad mjukvara som oftast kräver bättre flöde på insug och avgas

För dem som vill ha lite mer effekt än steg 1, så kan vi erbjuda steg 2 som består av en mer effektfull mjukvara. Detta kräver oftast bättre luftflöde till motorn i form av ett sportluftfilter eller ett annat insug samt annat avgassystem. Genom att montera ett sportluftfilter eller anpassat luftintag samt annat avgassystem så kan vi få ut ännu mer effekt än steg 1.

NXT performance motoroptimering steg 2

Steg 2

NXT performance motoroptimering steg 3

Steg 3

Steg 3

Kräver oftast större turbo, effektivare kylning och större spridare

Vid steg 3 behövs oftast en hel del hårdvara bytas/uppgraderas. Det skiljer från bil till bil vad som begränsar för att klara den effektökning du vill uppnå. Det kan tex vara spridare, turbo, intercooler med mera. Vi går igenom med dig som kund vad du vill uppnå vad gäller effekt och körbarhet innan vi börjar kolla vilka delar som måste bytas ut. Steg 3 tar oftast längre tid att utföra då hårdvara ska bytas samt att vi måste logga och finjustera mjukvaran utefter den setup du valt. Kontakta oss för mer information kring effekt, pris samt tidsåtgång.

Steg x

För dig som bara är ute efter effekt, både för gatbilar och tävlingsbilar

Efter steg 3 så krävs det oftast större ombyggnation för att motorn ska klara av att leverera den effekt du vill uppnå. Det kan vara allt från att byta interna komponenter i motorn till att montera kompressor, turbo mm. Vi kan hjälpa dig med allt från val av delar, montering/ombyggnation till att göra mjukvaran för att f´å ut den effekt du vill uppnå. Steg X utförs oftast på tävlingsbilar som banbilar och rallybilar. Kontakta oss för att diskutera dina önskemål!

NXT Performance Stage X motorsport

Steg X

NXT Performance ECO optimering

ECO

ECO

För dig som vill minska bränsleförbrukningen

ECO optimering är en mjukvara som anpassas för att bli starkare i ett visst register där bilen oftast har för låg effekt och kräver nedväxling tex. Med våran mjukvara så blir vridmomentet högre och effektkurvan ändras för att din bil ska bli starkare i det register som behövs. Vi kan inte lova en viss bränslebesparing, men med ”rätt” körsätt och bra bränsle så minskar förbrukningen.

NXT performance motoroptimering steg 1

Steg 1

Steg 1

Anpassad mjukvara som oftast inte kräver byte av någon hårdvara

Steg 1 är vår mest populära motoroptimering. Detta omfattar enbart mjukvara som anpassas för mer effekt och högre vridmoment. Vi ändrar mjukvaran manuellt för att hitta just det optimala läget för din bil och ditt behov. Detta resulterar i en bil som går betydligt mycket bättre. Denna typ av motoroptimering passar bäst för den som är ute efter mer kraft i sin bil utan att behöva göra några fysiska ändringar. Steg 1 tar ca 4-5 timmar att utföra beroende på bil.

NXT performance motoroptimering steg 2

Steg 2

Steg 2

Anpassad mjukvara som oftast kräver bättre flöde på insug och avgas

För dem som vill ha lite mer effekt än steg 1, så kan vi erbjuda steg 2 som består av en mer effektfull mjukvara. Detta kräver oftast bättre luftflöde till motorn i form av ett sportluftfilter eller ett annat insug samt annat avgassystem där partikelfilter/katalysator ersätts för att få ett bättre flöde och se till så att avgastemperaturen inte blir för hög. Genom att montera ett sportluftfilter eller anpassat luftintag samt annat avgassystem så kan vi få ut ännu mer effekt än steg 1.

NXT performance motoroptimering steg 3

Steg 3

Steg 3

Kräver oftast större turbo, effektivare kylning och större spridare

Vid steg 3 behövs oftast en hel del hårdvara bytas/uppgraderas. Det skiljer från bil till bil vad som begränsar för att klara den effektökning du vill uppnå. Det kan tex vara spridare, turbo, intercooler med mera. Vi går igenom med dig som kund vad du vill uppnå vad gäller effekt och körbarhet innan vi börjar kolla vilka delar som måste bytas ut. Steg 3 tar oftast längre tid att utföra då hårdvara ska bytas samt att vi måste logga och finjustera mjukvaran utefter den setup du valt. Kontakta oss för mer information kring effekt, pris samt tidsåtgång.

NXT Performance Stage X motorsport

Steg X

Steg x

För dig som bara är ute efter effekt, både för gatbilar och tävlingsbilar

Efter steg 3 så krävs det oftast större ombyggnation för att motorn ska klara av att leverera den effekt du vill uppnå. Det kan vara allt från att byta interna komponenter i motorn till att montera kompressor, turbo mm. Vi kan hjälpa dig med allt från val av delar, montering/ombyggnation till att göra mjukvaran för att få ut den effekt du vill uppnå. Steg X utförs oftast på tävlingsbilar som banbilar och rallybilar. Kontakta oss för att diskutera dina önskemål!


NXT Performance ECO optimering

ECO

ECO

För dig som vill minska bränsleförbrukningen

ECO optimering är en mjukvara som anpassas för att bli starkare i ett visst register där bilen oftast har för låg effekt och kräver nedväxling tex. Med våran mjukvara så blir vridmomentet högre och effektkurvan ändras för att din bil ska bli starkare i det register som behövs. Vi kan inte lova en viss bränslebesparing, men med ”rätt” körsätt och bra bränsle så minskar förbrukningen.